JESTEŚ TUTAJ:Kupon 50 PLN

REGULAMIN PROMOCJI „KUPON RABATOWY 50PLN” W SKLEPACH LEE
WRANGLER CZERWIEC 2016
I. Postanowienia ogólne
1. Promocja „Kupon rabatowy 50 PLN” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez VF Polska
Distribution Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000108462, NIP 526-26-16-408, REGON 017520918, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (zwaną dalej
„Organizatorem”).
2. Promocja obejmuje Sklepy Lee Wrangler wskazane przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej
Polskie, których lista stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (zwane dalej „Sklepy” lub w liczbie
pojedynczej: „Sklep”).
II. Zasady i czas trwania Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest przedłożenie kuponu (zwanego dalej „ Kupon”).
2. Kupony będą rozdawane klientom do zakupów w sklepach Lee Wrangler w dniach 10 czerwca do 21 lipca
2016 roku (1 kupon do każdej transakcji) bądź do wyczerpania zapasów.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2016 roku i kończy w dniu 10 września 2016 roku.
4. Do skorzystania z Promocji ma prawo wyłącznie osoba fizyczna (dalej: „Kupujący”), która w czasie trwania
Promocji, określonej w pkt II. 3., zrobi zakupy powyżej 300PLN w jednym ze Sklepów Lee Wrangler
przedkładając Kupon.
5. Przy jednorazowym zakupie powyżej 300PLN Kupujący będzie miał możliwość uzyskania rabatu w
wysokości 50PLN
III. Ograniczenia
1. Niniejszej Promocji nie można łączyć z innymi promocjami prowadzonymi w Sklepie.
2. Promocja nie ma zastosowania do produktów objętych wyprzedażą.
3. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
IV. Reklamacje
1. Reklamacje towaru zakupionego w ramach Promocji rozpatrywane będą przez Sprzedającego z tytułu
rękojmi (Dz. U. 2014 poz. 827).
2. Wszelkie reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem należy
zgłaszać Kierownikowi Sklepu, w którym Klient dokonał, lub miał zamiar dokonać zakupu, w terminie 14 dni
od dnia zdarzenia, będącego podstawą reklamacji. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Pozostałe
1. Podstawę prawną Promocji stanowi niniejszy Regulamin.
2. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz w każdym ze Sklepów.
3. Przystępując do Promocji Kupujący wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się
przestrzegać jego postanowień.

logo_lynx_small_black_tr
Firma LYNX została założona w latach 90 w Kaliszu. Specjalizujemy się w sprzedaży markowej odzieży jeansowej z najnowszych kolekcji takich marek jak LEE, WRANGLER, LEVIS, GUESS JEANS, MUSTANG, VANS, JANSPORT oraz WRANGLER footwear. Oferujemy damskie oraz męskie spodnie, kurtki, koszule, T-shirty, kurtki i wiele innych ubrań uszytych z wysokogatunkowych materiałów. Posiadamy towar dostępny w bogatej gamie kolorów i rozmiarów. Sieć sklepów posiadamy na terenie Kalisza i Poznania. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą w MENU - NASZE SKLEPY.
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
© 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. LYNX